Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

The Legendar​y Tauran'creima

Tauran'creima Cast

The unique characters of the series.

Heroes

Tetsu'reidza Tauran'creima Courage Astrial'len Museala

Ulanahar Eidomularus Gekonia

Helipak Wyen'deishia Zetesteen

Velcrimia Teretri'aga Celestia

Gravulkim Doncil'doras Sydemyic

Asai Auderesa Rionai

Transidyus Fireiya Misohareila

Helinara Wyen'deishia Zetesteen

Leiku Ole'donmori Gania

Serenity Dironcreia Addlebeen

Sadon Leodycreus Frendumar

Melharina Paralinquia Ki'ordyntrias

Janeiholm Epi'phinahas Secremel

Flowerensia Ovele'mulus Floreopia

Kimiko Rinaigora Lybena

Transformations

Kizaloras Courage

Knightolas Staraidus Courage

Astrial'len Courage

Selsengra Courage

Tauran'orsai Courage

Staraidus Museala Courage

Stellar Constellations & Celestial Symbols

Tauran'creima, the Celestial Bull

Outliers

Tetsu'reidza Tauran'creima Couragia Astrial'leena Mayethikaya

Feloreigro, God of Time

Villains

Oblivionu'crei Kreseirumana Blakoradai

Fesforia Ramonicos Meilorei

Deathelena Scorpreikia Recreigialas

Elaimia Scorpreikia Besolei